Marco Rubio Voting No To Codify Same-Sex Marriage Into Law

7/22/2022
Marco Rubio Voting No To Codify Same-Sex Marriage Into Law